விஷால் திருமணம்;தவறான செய்தி பரவுகிறது !

விஷால் திருமணம்;தவறான செய்தி பரவுகிறது !

விஷால் திருமணம்;தவறான செய்தி பரவுகிறது !

விஷால் திருமணம்;தவறான செய்தி பரவுகிறது !
நடிகர் விஷாலின் திருமணம் பற்றி இந்த படத்திலிருக்கும் பெண்மணியின் புகைப்படத்துடன்  விஷாலின் மணமகள் என்று வெளி வந்து  பரவி கொண்டிருக்கும் செய்தி முற்றிலும் தவறானதும் உண்மைக்கு புறம்பானதுமாகும்.    முறைப்படி அறிவிப்பு  வெளியாகும்.மேலும் திருமணம் பற்றி அதிகார பூர்வமான அறிவிப்பு அளிக்கப்பட்ட பின் செய்திகளை வெளியிடுமாறும் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*