(23-3-17)இலங்கை தமிழர்களுக்கு இலவச வீடு வழங்கும் விழாவில் ரஜினிகாந்த் பங்கேற்கிறார் | Source: Hindu Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*