(23-5-17)என் ரசிகர்கள் எனக்கு கொடுத்த அங்கீகாரத்தை ஒரு போதும் வர்த்தக நிறுவனங்களிடம் அடகு வைக்க மாட்டேன் : ரஜினிகாந்த் | Source : Kumudam Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*