பா.இரஞ்சித்தையும் ,மாரிசெல்வராஜையும் வாழ்த்திய நடிகர் கமல்

After watching pariyerumperumal movie Kamal Haasan appreciate to pa.ranjith and Maari Selvaraj

பா.இரஞ்சித்தையும் ,மாரிசெல்வராஜையும் வாழ்த்திய நடிகர் கமல்

இந்த முயற்சியையும், பயிற்சியையும் விட்டுவிடாதீர்கள் ” பரியேறும் பெருமாள் படம் பார்த்துவிட்டு பா.இரஞ்சித்தையும் ,மாரிசெல்வராஜையும் வாழ்த்திய நடிகர் கமல்.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*