நடிகர் சிவகுமார் வீட்டில் வேலை பார்த்த முருகன் திருமண நிகழ்ச்சியில் சிவகுமார் , சூர்யா, கார்த்தி அனைவரும் குடும்ப சகிதமாக கலந்து கொண்டனர்.

நடிகர் சிவகுமார் வீட்டில் வேலை பார்த்த முருகன் திருமண நிகழ்ச்சியில் சிவகுமார் , சூர்யா, கார்த்தி அனைவரும் குடும்ப சகிதமாக கலந்து கொண்டனர்.

நடிகர் சிவகுமார்  வீட்டில் வேலை பார்த்த  முருகன் திருமண நிகழ்ச்சியில் சிவகுமார் , சூர்யா, கார்த்தி  அனைவரும் குடும்ப சகிதமாக கலந்து கொண்டனர்.

நடிகர் சிவகுமார்  வீட்டில் பல வருடங்களாக வேலை செய்து வரும் முருகன் – கோவிந்தம்மாள் திருமணம் இன்று திருப்பதியில் நடைபெற்றது .இதில் நடிகர் சிவகுமார் ,லட்சுமி சிவகுமார் சூர்யா ,ஜோதிகா, கார்த்தி  அனைவரும் குடும்ப சகிதமாக கலந்து கொண்டனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*