தமிழக மக்களின் கோபத்துக்கு ஆளாக நேரிடும் ! மத்திய அரசுக்கு ரஜினிகாந்த் எச்சரிக்கை ! Source | Hindu Tamil

தமிழக மக்களின் கோபத்துக்கு ஆளாக நேரிடும் ! மத்திய அரசுக்கு ரஜினிகாந்த் எச்சரிக்கை ! Source | Hindu Tamil

தமிழக மக்களின் கோபத்துக்கு ஆளாக நேரிடும் ! மத்திய அரசுக்கு ரஜினிகாந்த் எச்சரிக்கை ! Source | Hindu Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*