கடவுள் எனக்கு கொடுத்த அடுத்த கதாபாத்திரம் அரசியல்வாதி – ரஜினி பேட்டி! Source | Dina cheithi

கடவுள் எனக்கு கொடுத்த அடுத்த கதாபாத்திரம் அரசியல்வாதி - ரஜினி பேட்டி! Source | Dina cheithi


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*