இரயில் நிலையங்களில் செல்பி: ரூ 2000 அபராதம்! குப்பை போட்டால் ரூ 500 அபராதம்!

இரயில் நிலையங்களில் செல்பி: ரூ 2000 அபராதம்! குப்பை போட்டால் ரூ 500 அபராதம்!

இரயில் நிலையங்களில் செல்பி: ரூ 2000 அபராதம்!  குப்பை போட்டால் ரூ 500 அபராதம்!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*