புரட்சிதலைவர் MGR – 100வதுஆண்டு

புரட்சிதலைவர்

புரட்சிதலைவர் MGR – பணக்கார குடும்பம் – 1964 – ஆர்.ஆர். பிக்சர்ஸ் – டி.ஆர். ராமண்ணா
73. தாயின் மடியில் – 1964 – அன்னை பிலிம்ஸ் – ஆடூர்தி சுப்பா ராவ்
74. தொழிலாளி – 1964 – தேவர் பிலிம்ஸ் – எம்.ஏ. திருமுகம்
75. வேட்டைக்காரன் – 1964 – தேவர் பிலிம்ஸ் – எம்.ஏ. திருமுகம்
76. ஆசை முகம் – 1964 – மோகன் புரொடக்சன்ஸ் – பி.புல்லையா
77. ஆயிரத்தில் ஒருவன் – 1965 – பத்மினி பிக்சர்ஸ் – பி.ஆர். பந்துலு
78. எங்க வீட்டுப் பிள்ளை – 1965 – விஜயா கம்பைன்ஸ் புரொடக்சன்ஸ் – சாணக்யா – 236 நாட்கள்
79. கலங்கரை விளக்கம் – 1965 – சர வணா பிலிம்ஸ் – கே. சங்கர்
80. கன்னித் தாய் – 1965 – தேவர் பிலி ம்ஸ் – எம்.ஏ. திருமுகம்
81. பணம் படைத்தவன் – 1965 – ஆர்.ஆர். பிக்சர்ஸ் – டி.ஆர். ராமண்ணா
82. தாழம்பூ – 1965 – ஸ்ரீ பால முரு கன் பிலிம்ஸ் – எஸ். ராமதாஸ்
83. அன்பே வா – 1966 – ஏ.வி.எம். – ஏ.சி. திரிலோகசந்தர்
84. நான் ஆணையிட்டால் – 1966 – சத்யா மூவிஸ் – சாணக்யா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*